Naujienos
DĖL VANDENS KOKYBĖS VIEVIO MIESTE

     Šių metų liepos 9 dieną UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Vandens tarnybos specialistai vykdydami geriamojo vandens programinę priežiūrą, suderintą su Elektrėnų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba prie Vilniaus departamento, paėmė geriamojo vandens mėginius, tiekiamus iš Vievio miesto centrinės vandenvietės. Nurodytais adresais Semeliškių g. 100, bei Semeliškių g. 89 buvo skubos tvarka paimti vandens mėginai iš vartotojų čiaupų.


    Pristatyti geriamojo vandens mėginiai buvo ištirti vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodytais Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartais.


   Atlikus geriamojo vandens tyrimus nustatyta, kad visi cheminiai rodikliai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nurodytas vertes.


Atsižvelgdami į gyventojų prašymą, papildomai atlikome chloridų jonų tyrimus šių gyventojų vartojamo vandens.


Vandens kokybė priklauso nuo jame ištirpusių, suspenduotų ir pakibusių medžiagų, bakterijų ir kitų priemaišų. Ją apibūdina fiziniai, cheminiai ir sanitariniai-bakteriologiniai rodikliai, kurie nustatomi laboratorijose tiriant vandens pavyzdžius.


Vandens kvapas nustatomas organoleptiškai ir paprastai vertinamas penkių balų sistema.

Vandens skonis nustatomas taip pat organoleptiškai ir vertinamas penkių balų sistema.

Vandens spalvotumas priklauso nuo jame esančių koloidų ir kitų priemaišų. Jis matuojamas laipsniais. Paprastai geriamojo vandens spalvotumas neturi viršyti 20 laipsnių pagal platinos-kobalto skalę.

Vandens skaidrumas nustatomas pagal vandens sluoksnį. Vandens skaidrumui atvirkščiai proporcingas dydis rodo vandens drumstumą, jis priklauso nuo vandenyje pakibusių medžiagų kiekio. Leistina drumstumo norma geriamajame vandenyje yra 1,5 mg/l.

Vandens pH rodiklis rodo vandens rūgštingumą. Geriamojo vandens pH = 6,5-9,5.


Informuojame, kad Vievio miesto gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo, pagal tyrimų rezultatus, atitinka kokybės reikalavimus.


Priedai:

Semeliškių g 89, Vievis, tyrimų protokolas

Semeliškių g. 100,Vievis, tyrimų protokolas

Atgal Spausdinimo versija