Naujienos
Šilumos tiekimo tinklų modernizacija Elektrėnuose

Bendrovė kaip šilumos tiekėja šilumą tiekia Elektrėnų ir Vievio miestams bei Kareivonių kaimui. Bendras šilumos tinklų ilgis šiai dienai yra 35,73 km, iš kurių: Elektrėnų mieste – 19,0 km; Kareivonių kaime – 0,384 km; Vievio mieste – 7,35 km; jungiamoji šilumos trasa tarp Elektrėnų ir Vievio miestų – 9,0 km. Atnaujintų šilumos trasų Vievyje sudaro apie 97 proc. ir Elektrėnuose apie 77 proc.  Tai gana aukštas rodiklis.   Elektrėnų miestas pradėtas statyti prieš 60 metų, reiktų įvertinti, kad ir pagrindinės magistralinės šilumos trasos irgi buvo pradėtos tiesti  prieš tiek laiko. Bendrovė kaip šilumos tiekėja privalo užtikrinti nenutrūkstamą ir patikimą šilumos tiekimą visiems vartotojams, iš kurių yra 224 daugiabučiai namai, o Elektrėnų mieste – 142 vnt. Didesnė dalis įvykdytų šilumos investicijų yra atlikta gavus paramą iš Europos sąjungos  lėšų. Kadangi dar dalis pagrindinės  šilumos magistralinių tinklų yra susidėvėjusi, pasenusi ir  nepakeista, buvo nutarta šias pagrindines šilumos trasų atkarpas nuo Rungos upelio link Draugystės, Trakų, Saulės, Pergalės, Šarkinės gatvių ir iki Atgimimo aikštės  pakeisti, pilnai atnaujinti 2,11 km. Bendrovė, norėdama gauti ES paramą  šilumos tinklų modernizacijai pirmiausia turėjo pateikti patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybai, kuri  2017 m. lapkričio mėnesį patvirtino šias šilumos investicijas. Po to bendrovė teikė jas derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kuri 2018 m. lapkričio mėnesį jas suderino. Norint gauti  ES paramą, privalu pateikti reikiamus paruoštus projektus, visą dokumentaciją, tai užėmė nemažai laiko. 2020  m. gruodžio mėnesį buvo skelbiamas konkursas šiems darbams atlikti, bendra investicijų vertė - 1658,47 tūkst. Eur. Šio projekto darbų konkursą  laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi įmonė UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ –  987,42 tūkst. Eur.  Darbų konkurse  dalyvavo 15  įmonių. Bendrovė sutaupė  671,05 tūkst. Eur. Tai 40 proc. mažiau negu buvo numatyta. Įvertinus, kad apie 50 proc. lėšų suteiks Europos Sąjungos fondas, bendrovės lėšos sudarys tik apie 494 tūkst. Eur. Tik nuo šios sumos šilumos tinklų eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos  bus įskaičiuojamos į šilumos kainą.

Šilumos trasų atnaujinimas, pakeitimas yra būtinas, norint užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Tai aktualu žiemos sezono metu, kad neįvyktų avarijų, nebūtų trūkimų trasoje. Be to bus sumažinti ir šilumos perdavimo nuostoliai. Skaičiuojama, kad dėl išvengtų rekonstruojamų ruožų avarijų šilumos energijos sutaupymai kas metus sudarys ~77.516  kWh/metus.

Kadangi verda aistros dėl laikino karšto vandens atjungimo, informuojame, kad gyventojai, kurie norės pasistatyti karšto vandens boilerius, atjungus šildymą bus duodama iki savaitės laiko juos įsirengti butuose. Tai bus suderinta su darbų rangovu.  Visa detalesnė informacija dėl karšto vandens atjungimo bus skelbiama bendrovės tinklalapyje, bendrovės feisbuko paskyroje, žiniasklaidoje. Karšto vandens atjungimas numatomas kai 3 paras iš eilės lauko vidutinė paros temperatūra siekia virš 10 laipsnių šilumos.

Darbų rangovas UAB „Elektrėnų energetikos remontas“  atsakingai žiūri į paruošiamus darbus. Kaip ir mato visi gyventojai didesnė trasų dalis yra jau atkasta, paruošti vamzdžiai keitimui. Tikėtina, kad bus dedamos  visos pastangos, kad darbai vyktų greitai ir sklandžiai.

Prašome visų gyventojų pakantumo ir supratimo, kad vamzdyną pakeisti reikalinga atjungti karšto vandens tiekimą. Visos alternatyvos apie mobilių katilinių pajungimą ar kito vamzdžio paklojimą yra įvertintos, bet negalimos įgyvendinti, kadangi reiktų gauti ar išnuomoti nemažai mobilių katilinių,  įrengti prisijungimus, tai kainuotų nemažus pinigus. Be to daugiau išsinuomoti tokių mobilių katilinių nebūtų galimybės, jų daug ir nėra. 

                                                                               

 

Atgal Spausdinimo versija

incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1