Naujienos
Šilumos ir karšto vandens kainų taikymas 2021 m. lapkričio mėnesį


 

 

Informuojame, kad įvertinus perkamos iš  AB „Ignitis gamyba“   šilumos  kainą nuo 2021 m. lapkričio  1 d. – 3,43 euro ct/kWh be PVM, iš  UAB  „Autoidėja“  –  2,92 euro ct/kWh be PVM,  iš  UAB „Intergates“  – 2,92 euro ct/kWh be PVM ir dujų kainą šilumos gamybos savo šaltiniuose – 56,86 Eur/MWh, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“  tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos (be PVM) lapkričio mėn. bus:

 

Dedamoji

Dedamosios kaina

Eur arba euro ct


1.     Šilumos kainos dedamosios iš viso

Iš jų:


5,43 euro ct/kWh

1.1. šilumos kainos pastovioji dedamoji

1,16  euro ct/kWh

1.2.  šilumos kainos kintamoji dedamoji

4,27  euro ct/kWh

1.3. papildoma dedamoji (dėl nepadengtų sąnaudų susigrąžinim0 )

-

2.     Karšto vandens kainos dedamosios

gyventojams Iš jų:

5,16 Eur/m3

2.1. pastovioji dedamoji

0,52 Eur/m3

2.2. kintamoji dedamoji

4,64 Eur/m3

3.     Karšto vandens kainos dedamosios

kitiems vartotojams  Iš jų:

5,16 Eur/m3

3.1. pastovioji dedamoji

0,52 Eur/m3

3.2. kintamoji dedamoji

4,64 Eur/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojai 2021 m. lapkričio  mėn. už šilumą mokės  5,92 euro ct už kWh  (su 9 % PVM)  ir už karštą vandenį – 5,62 Eur už kub. m. (su 9%  PVM).

 

 

Atgal Spausdinimo versija