Naujienos
Nuo lapkričio 1 d. keičiasi bendrovės tiekiamo geriamojo vandens su nuotekų tvarkymu ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros kainos

Elektrėnų savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.VI.TS-221 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ patvirtino naujas bendrovės tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios vidutiniškai  didėja 0,54 Eur/kub. m. (su PVM)  arba 23,5 proc. Pagrindinės  kainų augimo priežastys, lyginant su dabar galiojančiomis vandens  kainomis yra: žymus elektros energijos kainų šuolis, nuo 2021 m. sausio mėn. įsigaliojusių didesnių mokesčių už taršą tarifų, didesnių personalo darbo užmokesčio sąnaudų, dėl naujai pradėto eksploatuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklose ilgalaikio turto  nusidėvėjimo sąnaudų ir t.t.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Nauja kaina, Eur/m3 su PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3:

2,83

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

2,78

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3:

2,88

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3:

2,76

 

Elektrėnų savivaldybės taryba 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-222 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčių patvirtinimo“ nustatė naujus bendrovės geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčius, kurie lyginant su dabar galiojančiais mažėja:

-          daugiabučių namų vartotojams - 0,19 Eur/butui per mėn. su PVM arba 10 proc.

-          individualių namų vartotojams – 0,12 Eur/per mėn. už apsk. prietaisą su PVM arba 11 proc.

-          abonentams (įmonėms) vidutinė kaina – 2,77 Eur/per mėn. už apsk. pr. su PVM arba 2,3 karto.

Pagrindinė kainų pasikeitimo priežastis yra teisės aktų pakeitimai, kuriuose numatytas ne paslaugų pardavimas ir apskaitos prietaisų priežiūra, o tik apskaitos prietaisų įsigijimas, įrengimas ir eksploatavimo užmokestis.

 

1.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 

Mato. vnt.

Mokestis nuo 2022 11 01 su PVM

 
 
 

1.1

vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/butui

Eur/butui per mėn

1,71

 

1.2

vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name, Eur/apskaitos prietaisui

Eur/per mėn. už apsk. pr.

1,00

 

1.3

Abonentams (vidutinis), Eur/apskaitos prietaisui

 Eur/per mėn. už apsk. pr.

2,09

 

Iš jų, diferencijuojant pagal diametrą:

 

 

 

skaitiklio skersmuo 15 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

1,03

 

skaitiklio skersmuo 20 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

2,54

 

skaitiklio skersmuo 25 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

3,59

 

skaitiklio skersmuo 32 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

3,59

 

skaitiklio skersmuo 40 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

8,57

 

skaitiklio skersmuo 50 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

8,65

 

skaitiklio skersmuo 65 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

11,56

 

skaitiklio skersmuo 80 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

12,50

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija