Elektromonterių darbai

 

                                                                                                       

PATVIRTINTA 

Uždarosios akcinės bendrovė „Elektrėnų komunalinis ūkis“

generalinio direktoriaus  2022 m.  vasario 14 d.

įsakymu Nr. TK – 13

Priedas Nr. 2

 

 

Elektromonterių darbų kainos  2022 m.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas, darbų aprašymas

Mato vnt.

Paslaugos kaina Eur su PVM

1

 

Elektromonterio iškvietimas defekto nustatymui bute (be darbų atlikimo):

 

 

               - darbo dienomis

               - po darbo, nakties ar išeiginėmis dienomis

 

vnt.

16

28

2

Medžiagų pirkimo paslauga

vnt.

12

3

Saugiklių lizdų pakeitimas

vnt.

12

4

Šviestuvų pakeitimas

vnt.

12

5

Elektros jungiklio pakeitimas

vnt.

10

6

Rozetės pakeitimas

vnt.

10

7

Elektrinės viryklės prijungimo skydelio pakeitimas

vnt.

15

8

Elektros viryklės įvadinės rozetės pakeitimas

vnt.

12

9

Elektrinės viryklės įvadinės šakutės pakeitimas

vnt.

8

10

Elektros skambučio, jungiklio pakeitimas

vnt.

8

11

Elektros šviestuvo remontas

vnt.

10

12

Elektros laidų keitimas kanale

m

8

13

Skalbimo mašinos arba mikrobangų krosnelės įjungimas nuo elektros skydelio kartu su automatuku

vnt.

25

14

Elektros įvedimas į privatų rūsį

vnt.

12

15

Elektros skaitiklio pastatymas

vnt.

25

16

Automatuko pakeitimas

vnt.

12

17

Šviestuvų nuėmimas ir uždėjimas

vnt.

12

18

Skydelio nuėmimas  ir permontavimas Draugystės g.

vnt.

32

19

Įnulinimo kaladėlės pastatymas ir prijungimas

vnt.

12

20

Šviestuvo pakabinimas ant kablio

vnt.

12

21

Šviestuvo pakabinimas gręžiant elektros grąžtu

vnt.

20

22

Laido prailginimas

m

8

23

Laidų sujungimo perdarymas (pusmėnuliuose)

vnt.

14

24

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose

m

12

25

Techninių sąlygų elektros galios didinimui paruošimas

vnt.

30

26

Kitas smulkus remontas nenumatytas kainininke

žm/val.

16

27

Elektros laidų keitimas loveliuose

m

4